Pallotti-Hostel

Gaudeamus Igitur A.D. 2016

Inauguracja nowe roku akademickiego w Pallotti-Hostel miała miejsce 18 października.  Podczas której nawiązaliśmy do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży (m.in. śpiewaliśmy hymn tego wydarzenia „Błogosławieni miłosierni”). Potem zgromadziliśmy się w świetlicy, gdzie nowe osoby zostały powitane przez ks. Wojciecha, ks. Piotra Niedzielę SAC oraz dotychczasowych mieszkańców. Do późnego wieczora omawialiśmy sprawy związane z funkcjonowaniem akademika oraz dowiedzieliśmy się, że akademik może stać się naszym drugim domem, o który trzeba dbać.

Zwieńczeniem spotkania było obejrzenie filmu nakręconego przez samych mieszkańców w reżyserii Alberta. Projekcja w humorystyczny, a zarazem przystępny sposób zapoznawała nowych mieszkańców ze sposobami utrzymania porządku i została bardzo ciepło przyjęta. W tym roku w naszym akademiku mieszka ok. 60 studentów z różnych warszawskich uczelni, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa.

W październiku odbyło się świetne spotkanie integracyjne, które przygotowały Marta i Dominika. Wszyscy obecni dobrze się bawili, a przy okazji nauczyli się imion pozostałych mieszkańców. Szczególną furorę zrobiła zabawa w smoka, księcia i księżniczkę, która przebiegała według zasad znanej gry w kamień, nożyce, papier, tylko że w wersji grupowej. Wynik wygranej drużyny wyniósł aż 3:0! Kilka dni później w ramach integracji liczna grupa z akademika wybrała się na seans filmowy „Wołyń”.

M.W. i E.C., fot. K.P.