Pallotti-Hostel

Pallotyńskie spotkania synodalne w pallotyńskim akademiku

Studenci z pallotyńskiego akademika Pallotti-Hostel w Warszawie organizują cykl spotkań formacyjnych zgodnie ze wskazaniami Synodu 2021-2023 oraz inspirując się duchowością pallotyńską. Chcą w ten sposób włączyć w odbywający się Synod doświadczenie pallotyńskiej duchowości oraz charyzmat Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

„W trakcie spotkań o charakterze modlitewnym oraz formacyjnym chcemy przede wszystkim pochylić się nad odkrywaniem chrześcijańskiego powołania” – mówi ks. Wojciech Sadłoń, duszpasterz pallotyńskich studentów. „Odkryć, że wszyscy razem jesteśmy na wspólnej drodze, zrozumieć, jak moja osobista droga pokrywa się z drogą całego Kościoła” - dodaje.

Celem trwających przez cały rok akademicki spotkań modlitewnych i formacyjnych jest kroczenie drogą synodalną inspirując się duchowością pallotyńską oraz odpowiadając na egzystencjalne pytania młodego człowieka o sens oraz wartość życia. Spotkania będą odbywały się w formie „rozeznawania wspólnotowego”.

Zwołany przez Papieża Franciszka synod ma na celu przekształcać Kościół w żywą wspólnotę, której misja wyrasta z zaangażowania ożywionego Duchem Świętym. Taka wizja Kościoła pokrywa się z intuicjami oraz pragnieniami św. Wincentego Pallottiego. Charyzmat pallotyński zaprasza do ciągłej aktualizacji wspólnoty opartej na wierze oraz osobistego zaangażowania i twórczego przetwarzania.

Pierwsze spotkanie