Pallotti-Hostel

Warunki przyjęcia

W "Pallotti-Hostel" mogą mieszkać studenci uczelni warszawskich, którzy zgłosili taką wolę. Przyjęcie nowych mieszkańców akademika możliwe jest w miarę zwalnianych miejsc przez kończących studia. Wstępna lista chętnych do zamieszkania powstaje już pod koniec I kwartału. Kandydaci po zapoznaniu się z regulaminem i cennikiem, proszeni są o wysłanie listu motywacyjnego. Po akceptacji listu, drugim etapem jest rozmowa z opiekunem duchowym akademika. Przełom czerwca i lipca to czas kiedy kształtuje się ostateczny skład mieszkańców Pallotti Hostel. W późniejszym czasie przyjmowani są chętni w miarę pojawianie się wolnych miejsc.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail info(at)pallotti-hostel.pl lub listownie, na adres: Administrator "Pallotti-Hostel", ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa lub poprzez zakładkę kontakt.